advocatenkantoor haarlem
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Zorgregeling en co-ouderschap en Gezag

Voor kinderen is het vaak een heel ingrijpende gebeurtenis wanneer de ouders gaan scheiden. Het is dan ook van cruciaal belang dat met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen, goede afspraken worden gemaakt. Echtgenoten zijn sinds 1 maart 2009 dan ook verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Dit vormt meestal een onderdeel van het echtscheidingsconvenant en moet dus door een advocaat worden ingediend. Hierin worden in ieder geval afspraken vastgelegd omtrent de uitoefening van het gezag, het recht op omgang, alsmede het recht op informatie.

Ouders die uit elkaar gaan of nooit hebben samen geleefd, moeten afspraken maken over de verdeling van de zorg voor hun kinderen. Ouders mogen deze regeling in beginsel invullen zoals zij dat zelf willen. Dit zal afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kinderen en ouders. Ieder kind en iedere situatie is anders. Het vaststellen van een goede zorgregeling is dan ook maatwerk.

Sommige ouders kiezen voor een verdeling van verzorging en opvoeding waarbij de kinderen ongeveer even veel bij beide ouders zijn, het zogenaamde co-ouderschap. Deze regeling brengt niet met zich mee dat er geen kinderalimentatie meer voor de kinderen betaald hoeft te worden. De mate waarin iedere ouders voor de kinderen/kind zorgt en de het verschil in draagkracht zijn bepalend of de ene aan de andere ouder een bedrag aan kinderalimentatie dient te betalen.

Voor het laten slagen van een omgangsregeling is het belangrijk dat beide ouders hun medewerking hieraan verlenen. Een mediationtraject is soms noodzakelijk, zodat ook de houdbaarheid van de afspraken goed zal zijn. Onze advocaat is specialist en scheidingsbemiddeling. Hij kan u adviseren over de beste aanpak van uw zaak.

Loopt een regeling niet goed, dan bestaat het risico dat kinderen hier in meer of mindere mate onder te lijden hebben, zij kunnen daardoor zelfs in een loyaliteitsconflict terecht komen, hetgeen psychische schade bij kinderen kan aanrichten. Ouders dienen zich er dus van bewust te zijn dat zij niet als ex-partners jegens elkaar moeten gedragen, maar als ouders van hun kind(eren) en dat kinderen over het algemeen belang hebben bij een contact met beide ouders en de wetenschap dat beide ouders dit wederzijdse contact stimuleren.

Lukt het niet om samen tot afspraken over de verdeling van de zorg te komen, dan kan de rechter te Haarlem worden gevraagd een regeling vast te stellen. Mr Mark Wingen, is 26 jaar advocaat, en zal zo nodig een verzoek bij de rechtbank te Haarlem indienen.

Ouderschapsplan

Zoals gezegd zijn ouders vanaf 1 maart 2009 bij het uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen, waarin zij afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het doel hiervan is dat ouders nadenken over de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen en het verplicht hen goede afspraken voor en over de kinderen te maken. Deze verplichting komt voort uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

Ouders zijn vrij om invulling te geven aan de inhoud van het ouderschapsplan. Een aantal zaken moeten hierin minimaal geregeld worden:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de wijze en omvang van het contact tussen het kind en de ouders;
  • de wijze waarop ouders elkaar informeren over hun kinderen;
  • de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de wijze en omvang van het overleg tussen de ouders over de kinderen;
  • de wijze waarop de ouders hun kind(eren) bij het opstellen van het ouderschapsplan hebben betrokken.

Een goed ouderschapsplan, bij voorkeur opgesteld door een deskundige familirecht advocaat is belangrijk. Ons advocatenkantoor is op de hoogte van de meeste recente eisen die de wet daaraan stelt. Dit plan moet naast het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank te Haarlem worden ingediend. Mr Mark Wingen is uiteraard precies op de hoogte van de eisen die de rechtbank te Haarlem stelt aan een ouderschapsplan.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.