advocatenkantoor haarlem
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van twee aspecten: behoefte en draagkracht. De behoefte betreft uiteraard betrekking op de alimentatiegerechtigde(vaak de vrouw) en draagkracht op de alimentatieplichtige. Anders gezegd: de alimentatieverplichting hangt namelijk enerzijds af van de behoefte bij degene die de alimentatie nodig heeft en anderzijds van de draagkracht bij degene die de alimentatie moet betalen. Let op: niet financiële factoren kunnen ook een rol spelen(zie hierna).

Er bestaan een wijze om de partneralimentatie te berekenend, namelijk volgens de zgn. Trema-alimentatienormen. Deze zijn bedacht dat een werkgroep waarvan de leden zijn aangesloten bij de vFAS, vereniging van scheidingsadvocaten. Ons advocatenkantoor is inmiddels 15 jaar lid van deze specialistenvereniging. Voor het vaststellen van de behoefte van de partner die alimentatie eist is het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk bepalend. Ook wordt er door de rechter gekeken naar het inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het huwelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand die in relatief grote welvaart leefde tijdens het huwelijk (omdat de partner bijvoorbeeld een hoog inkomen had), in absolute zin, meer alimentatie kan eisen dan iemand die tijdens het huwelijk op bijstandsniveau leefde.

Eigen inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, ook die uit vermogen, verminderen de behoefte aan een bijdrage. Onder inkomsten worden zowel de daadwerkelijke inkomsten als de in redelijkheid te verwerven inkomsten verstaan. Indien de onderhoudsgerechtigde geen inkomsten heeft, dient derhalve rekening te worden gehouden met het vermogen van de onderhoudsgerechtigde om inkomsten te verwerven (verdiencapaciteit). Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, waaronder de opleiding, de werkervaring, de geboden tijd om werk te zoeken, de gezondheid en de zorg voor kinderen. Verwijtbaar, niet voor herstel vatbaar inkomensverlies van de onderhoudsgerechtigde kan buiten beschouwing worden gelaten.

In geval sprake is van vermogen, kan het onder omstandigheden redelijk zijn te verlangen op dit vermogen in te teren. Een nieuwe relatie van de onderhoudsgerechtigde die niet het karakter heeft van ‘samenleven als ware men gehuwd’ of ‘als ware men geregistreerd partner’ kan behoefte verlagend werken. De behoefte van de onderhoudsgerechtigde kan mede omvatten de premie voor een voorziening na overlijden van de onderhoudsplichtige (artikel 1:157 lid 2 BW).

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.