advocatenkantoor haarlem
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Wijze van scheiden

Advocaat-scheidingsbemiddelaar/Mediation in Haarlem

Aan het begin van een echtscheidingstraject dient de cliënt (in overleg met de advocaat) een keuze te maken tussen de verschillende opties. Globaal zijn er de volgende mogelijkheden:

Een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechter. U kunt dat niet zonder een advocaat of advocaat-scheidingsbemiddelaar. Een mediator probeert samen met u en uw partner de scheiding goed en zonder frustraties te laten verlopen. Wanneer u allebei een eigen advocaat in de arm neemt, komt u tegenover elkaar te staan. Het gevolg is dat de procedure vaak langer duurt en met een hoop getouwtrek gepaard gaat.

Een advocaat-scheidingsbemiddelaar begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden. Mr Mark Wingen, is 26 jaar advocaat, en als advocaat-scheidingsbemiddelaar lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars (VFAS). Hij heeft de toegang tot alle wetten en regels die continue veranderen. Een VFAS-advocaat volgt de actuele ontwikkelingen en komen steeds met een deskundig, up-to-date advies.

Eén gezamenlijke advocaat

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek waarbij beide partijen samen dezelfde advocaat hebben. U kunt kiezen voor ons advocatenkantoor. Het convenant wordt dan in overleg met u en uw echtgeno(o)t(e) opgesteld. Dit vereist maatwerk niet alleen ten aanzien van een heldere zorgregeling, maar ten aanzien van een correcte hoogte van kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie. Onze advocaat stelt het convenant op en dien het bij de rechtbank in. Vervolgens wordt de procedure bij de rechtbank Haarlem afgewikkeld zonder zitting. Bij dit traject is de advocaat intensief betrokken. Tijdens een aantal besprekingen wordt haan het convenant inhoud gegeven.

Overlegscheiding

Overlegscheiding (collaborative divorce): een traject waarbij beide partijen met ieder hun eigen advocaat proberen om tot een oplossing te komen. Hierdoor wordt het belang van het slagen van de overlegscheiding voor alle partijen groter. Waar nodig worden andere deskundigen betrokken bij het overleg, zoals een accountant, psycholoog of kindercoach. Een belangrijk kenmerk van de overlegscheiding: mislukt de overlegscheiding, dan mogen de partijen niet meer eenzijdig verder met hun eigen advocaat . Ingeval er slechts gedeeltelijk overeenstemming wordt bereikt dan kan het onderwerp waar partijen het niet over een zijn inhoudelijk aan de rechter worden behandeld.

Een eigen advocaat

Echtscheiding op eenzijdig verzoek (iedere partij heeft een eigen advocaat) waarbij de rechtbank wordt verzocht een beslissing te nemen op de diverse punten omdat overleg niet mogelijk is of geen resultaat oplevert. Scheiding op eenzijdig verzoek kan voor de toekomstige verhouding van partijen, in bijzonder als ouders kinderen hebben en zij het over de verdeling van de zorg niet eens worden. Vaak zijn de intenties goed, bijvoorbeeld als vader co-ouderschap wenst. Maar moeder wil dat dit niet gezien zijn werk en ook niet gezien de verdeling van de zorg tijdens het huwelijk. Voor de kinderen is het ook niet altijd ideaal. Het is belang om te voorkomen dat de verhouding escaleert. In een vroeg stadium kunnen cliënten in aanwezigheid van hun eigen advocaat tot een of meerdere “viergesprekken” komen. Onze advocaat zal proberen in een vroeg stadium een voorstel doen aan de advocaat van de wedepartij. Woont u in Haarlem dan is het verstandig om een advocaat in deze regio te kiezen.

Eenvoudige scheiding

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek via onze website www.echtscheiding-online.nl. Met name geschikt voor minder complexe situaties. Partijen hebben samen dezelfde advocaat, maar verrichten een deel van het voorwerk zelf. Nadat overleg heeft gevoerd met onze advocaat kan een convenant hebben opgesteld, waarin alle afspraken in worden opgenomen. In de praktijk blijkt dat een gesprek voldoende is. Vervolgens wordt door de advocaat de procedure bij de rechtbank opgestart. De echtscheiding kan tijdens de lopende procedure zonder een verdere bespreking met onze advocaat worden afgewikkeld. Dit traject is kostenbesparend, maar alleen geschikt wanneer u in staat bent uw afspraken samen vast te leggen, waarbij de advocaat controleert of de afspraken juridisch juist zijn.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.